Digital Marketing

5 trendova u Digitalnom Marketingu na koje bi trebalo da obratite pa?nju u 2018. Godini

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo mnogih nevjerovatnih promjena na polju digitalnog marketinga. Vi?e se ne mo?e pore?i zna?aj AdWords ogla?avanja i content marketinga kao i neophodnost SEO optimizacije za uspjeh biznisa. Na sve to jak uticaj ima i izuzetan porast broja ljudi koji Internetu pristupaju preko svojih mobilnih ure?aja. (more…)

私人影视,私人影视高清在线