Oblici i prednosti Instagram Pla?enog Ogla?avanja

Instagram oglasavanje podgorica

Oblici i prednosti Instagram Pla?enog Ogla?avanja

Sa preko 700 miliona aktivnih korisnika, Instagram se nalazi me?u vode?im dru?tvenim medijima. Samo u toku posljednjih godinu dana broj aktivnih korisnika Instagram-a se pove?ao za skoro 50%. Drugim rije?ima, u pitanju je dru?tvena mre?a sa ogromnim potencijalom za marketing.

Prednosti Instagram ogla?avanja:

  • Instagram ima preko 700 miliona aktivnih korisnika i ta brojka stalno raste
  • Instagram i Facebook su povezani. Time je lak?e targetirati ciljnu grupu na Instagramu uz pomo? Facebook analitike.
  • Instagram ogla?avanje nije previ?e agresivno i manja je ?ansa da ?e iritirati Va?u publiku
  • Nivo engagement-a je ve?i na Instagramu nego na bilo kojoj drugoj dru?tvenoj mre?i
  • Instagram koristi bolje metrike za mjerenje uspje?nosti ogla?avanja
  • Povrat na investiciju je ve?i na Instagramu nego na ostalim dru?tvenim mre?ama

Oblici Instagram pla?enog ogla?avanja:

  1. Instagram Photo Ads – Mo?ete da promovi?ete i prodajete svoje proizvode na Instagramu koriste?i vizuelno primamljive fotografije.
  2. Instagram Video Ads – Mo?ete kreirati video u trajanju do 60 sekundi i prikazivati ga ciljnoj publici. Dok su fotografije obi?no najbolji izbor za ogla?avanje, video ogla?avanje mo?e biti efektivno ukoliko je kratko i ima potencijal da postane viralno.
  3. Instagram Carousel Ads – Ova vrsta ogla?avanja motivi?e korisnike da swipe-uju kako bi vidjeli dodatne fotografije, posjetili Va? sajt i saznali vi?e o Va?im proizvodima i uslugama.
  4. Instagram Stories Ads – Instagram Stories je nova opcija na Instagramu i ovaj oblik ogla?avanja kombinuje fotografije i video sadr?aj kako bi se napravila pri?a – story. Sa preko 250 miliona dnevnih korisnika Instagram Story-ja, ovaj oblik ogla?avanja je idealan za izgradnju svijesti o brendu.

Instagram je brzorastu?a marketing platforma koja konstantno inovira i pronalazi nove na?ine pristupanja ciljnoj publici. Kontaktirajte WebFox eksperte za dru?tvene medije i osigurajte uspjeh na Instagramu.

Share this post


私人影视,私人影视高清在线