GRAFI?KI DIZAJN

BUDITE JEDINSTVENI I PREPOZNATLJIVI NA TR?I?TU.

Atraktivan dizajn Va?eg identiteta je ujedno i promocija Va?e firme, njenih proizvoda i usluga ili Va?a li?na reklama. Ulaganje u vizuelni identitet Va?eg preduze?a ili proizvoda je jednokratna, ali dugoro?na investicija koja gradi uspje?an imid? i razvija njen brend.

Budite pa?ljivi kada predstavljate sebe ili svoj proizvod, jer drugi Vas vide upravo onako kako im se prika?ete.

Sigurno ?ete biti uspje?niji ako usluge dizajna prepustite profesionalnom timu. A na taj ?ete se korak lak?e odlu?iti nakon ?to vidite kako mi to radimo.

Mi gradimo za Vas sna?an temelj kompanije – brend, i u skladu sa tim vizuelni i korporativni identitet.

USLUGE GRAFI?KOG DIZAJNA KOJE NUDIMO:

 • dizajn logoa/logotipa
 • knjiga grafi?kih standarda
 • korporativni identitet, vizit karta, memorandum, koverta
 • dizajn kataloga, bro?ura, flajera,
 • dizajn plakata i bilborda
 • roll-up dizajn
 • prezentacije, ilustracije
 • jelovnici, cjenovnici, vinske karte
 • prelom knjige, ?asopisa, korica
 • kalendari, ?estitke,
 • dizajn banera za sajtove, Facebook, Google Adwords itd..

Potreban vam je novi ili redizajniran vizuelni identitet?

私人影视,私人影视高清在线